Sewing Woman

Sewing Woman

Sewing Woman ในราวปี 1880-82 ของแมรี คาซาท Mary Cassatt จิตรกรอิมเพรสชั่นนิสม์ชาวอเมริกัน

Posted by >wruchareka on 2009-03-21 11:35:47